Polityka prywatności

obowiązuje od 14 czerwca 2023 roku


§1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem oraz właścicielem serwisu psychologicznie.pl jest Mindly Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Magnoliowej 11/26, kod pocztowy 15-669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938947, o kapitale zakładowym 100950 złotych, NIP 5423442558, REGON 520694224.

2. Niniejszy dokument ma charakter czysto informacyjny, jednakże zachęcamy do zapoznania się z nim ze względu na informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania ze serwisu oraz wykorzystywania plików cookies.

3. Zastrzegamy prawo do zmiany naszej Polityki Prywatności, co może wynikać między innymi ze zmiany przepisów, oferowanych usług albo innych przypadków mających wpływ na działalność serwisu.§2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

1. Pozyskujemy Twoje dane osobowe w momencie korzystania z naszych usług. Przedmiot i zakres usług opisany został w naszych Regulaminach. 

2. Obszar pozyskanych danych może obejmować w przypadku Użytkownika między innymi:
a. imię i nazwisko

b. numer telefonu

c. adres e-mail

d. adres zamieszkania/zameldowania

e. data, godzina i rodzaj umówionych wizyt, w tym informację o zmianie terminie wizyt i ich anulowanie wraz z powodami zmian (jeżeli zostaną podane)

f. historia złożonych zamówień

g. wiek (oświadczenie o pełnoletniości)

h. treść zapytań złożonych do Specjalistów za pośrednictwem formularza kontaktowego

i. informację o zdobytych punktach na książki 

j. pozostałe informacje podane podczas umawiania wizyty (np. komentarz dla Specjalisty)


Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyraźnie prosimy o zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych. Są one nam niezbędne do świadczenia danych usług. W momencie, gdy przekazujemy Twoje dane np. konkretnemu Specjaliście, staje się on niezależnym od nas administratorem danych osobowych.

2. Obszar pozyskanych danych może obejmować w przypadku Specjalisty między innymi:

a. imię i nazwisko

b. numer telefonu

c. adres e-mail

d. adres zamieszkania/zameldowania

e. data, godzina i rodzaj umówionych wizyt oraz pozostałe dane wprowadzone do Kalendarza, w tym informację o zmianie terminie wizyt i ich anulowanie wraz z powodami zmian (jeżeli zostaną podane)

f. historia złożonych zamówień

g. wiek 

h. treść odpowiedzi złożonych za pośrednictwem formularza kontaktowego

i. wykształcenie, dyplom i przebieg kariery zawodowej wraz ze specjalizacją

j. dane placówki, w której pracujesz wraz z adresem przyjmowania klientów

k. Twoje zdjęcie (wizerunek)

l. pozostałe informacje podane podczas zakładania i konfiguracji profilu, w tym numer NIP, REGON, KRS, dane o wpłatach wraz z fakturami i inne 

3. Dane osobowe są rozumiane jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyraźnie prosimy o zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych. Są one nam niezbędne do świadczenia danych usług.§3. Sposób pozyskiwania danych osobowych

1. Jeżeli jesteś Użytkownikiem, pozyskujemy Twoje dane między innymi w następujący sposób:
a. zakładanie konta (rejestracja)
b. umawianie wizyt

c. zmiana terminu lub odwoływanie wizyt

d. składanie zamówień 

e. dołączanie do newslettera

f. zadawanie pytań Specjalistom

g. dodawanie opinii

h. kontakt ze Specjalistą

j. kontakt bezpośrednio z psychologicznie.pl:
    -za pośrednictwem formularza kontaktowego

     -telefonicznie

     -mailowo

2. Jeżeli jesteś Specjalistą, pozyskujemy Twoje dane między innymi w następujący sposób:
a. zakładanie konta (rejestracja)

b. weryfikacja wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej

c. zamieszczanie danych/dokonywanie zmian w kalendarzu wizyt oraz swoim profilu specjalisty

d. odpowiadanie na opinię i zapytania składane za pośrednictwem formularza przez użytkowników§4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzamy dane osobowe:
a. użytkowników serwisu, w tym posiadających konto,

b. specjalistów;

c. kontrahentów;

d. subskrybentów newslettera;

e. osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową.

2. Przetwarzanie danych osobowych rozumiane jest jako operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
§5. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jesteś Specjalistą bądź Użytkownikiem serwisu, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępnienia możliwości korzystania z naszych usług. Są one nam niezbędne między innymi do zorganizowania wysyłki zamówienia czy wysłania potwierdzenia umówionej wizyty. Przetwarzamy Twoje dane również w celach marketingowych.

Oprócz tego, Psychologicznie może przetwarzać pozostałe informacje związane z korzystaniem z naszych Usług. Obejmują one między innymi dane o urządzeniu/przeglądarce, z którego korzystasz, adres IP, częstotliwość logowania lub korzystania z serwisu, czas korzystania z serwisu, Twojej strefie czasowej, sposób poruszania się po stronie czy lokalizację.§6. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w §5. Szczegółowe informacje dostępne są w tabelce poniżej:

Cel

Okres przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usług

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Od momentu usunięcia konta lub zakończenia obowiązywania umowy będziemy przechowywać dane przez 6 lat.

Umawianie wizyt

Będziemy przetwarzać dane osobowe związane z umawianiem wizyt przez okres 6 lat od momentu umówienia wizyty.

Marketing

Będziemy przetwarzać dane osobowe do momentu, gdy sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu i/lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.

Składanie zamówień

Będziemy przetwarzać dane osobowe związane ze składaniem zamówień na książki fizyczne i cyfrowe przez okres 6 lat liczony od momentu złożenia zamówienia.

Reklamacje i skargi

Będziemy przetwarzać dane osobowe związane ze skargami i/lub reklamacjami przez okres 6 lat liczony od rozpoczęcia lub zakończenia procesu reklamacyjnego.

Pytania do Specjalistów

Będziemy przetwarzać dane osobowe związane z korespodencją ze Specjalistami przez okres 1 roku.

Wystawianie opinii

Będziemy przetwarzać dane osobowe związane z wystawianiem opinii do momentu, gdy sprzeciwisz się ich dalszemu wykorzystaniu i/lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie.

Kalendarz wizyt

Będziemy przetwarzać dane osobwe związane z Kalendarzem Wizyt przez okres 6 lat.
Pozostałe
Będziemy przetwarzać dane osobowe związane z elementami niewymienionymi powyżej, co do zasady przez okres 6 lat.§7. Odbiorcy i transfer danych osobowych

1. Przekazywanie i transfer danych osobowych odbywa się jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji określonego celu. Są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, które wspierają i współpracują z administratorem danych osobowych. Takimi podmiotami są przede wszystkim:
a. dostawcy odpowiedzialni za obsługę informatyczną serwisu (usługi programistyczne, serwerowe, hosting adresu e-mail, wysyłka i obsługa newslettera etc.)
b. dostawcy odpowiedzialni za obsługę logistyczną związaną z wysyłką zamówień (dostawca usług logistyczno-magazynowych, firmy kurierskie)
c. operator płatności -  platforma Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA, w tym także podmioty takie jak banki czy pozostali operatorzy związani z udostępnianiem płatności BLIK albo P24

d. dostawcy usług marketingowych, dostawcy narzędzi wspierających rozbudowę systemów takich jak HotJar czy Google Analityc 

e. dostawcy usług prawnych, księgowych, windykacyjnych, doradczych, inwestycyjnych i finansowych

2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy (EOG), w tym także do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

3. Odbiorcą danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne, jeżeli zajdzie ku temu odpowiednia podstawa prawna.

§8. Pliki cookies

1. Serwis może używać różnych rodzajów plików cookie, takich jak pliki cookie niezbędne do działania witryny, pliki cookie analityczne, pliki cookie reklamowe oraz pliki cookie śledzące.

2. Administrator za pomocą plików cookies zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej serwis. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji związanych z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody w okienku i/lub przeglądarce internetowej.

3. Użytkownik ma możliwość w dowolny sposób zarządzania ustawieniami plików cookie poprzez swoją przeglądarkę internetową. Niektóre funkcje serwisu bez włączonych plików cookies mogą działać nieprawdiłowo.

4. W związku z plikami cookie, możemy udostępniać niektóre dane, takie jak informacje o korzystaniu z witryny, dostawcom usług analitycznych, reklamodawcom lub innym podmiotom, które mogą być związane z dostarczaniem usług na naszej stronie. 

5. Dane z plików cookies będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody i/lub wniesienia sprzeciwu.
§9. Przysługujące prawa

1. Każdy Użytkownik i Specjalista ma prawo do:
a. otrzymania informacji o zakresie i rodzaju przetwarzanych danych osobowych

b. otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych

c. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych lub żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

e. wszelkich innych uprawnień przewidzianych przez polskie i europejskie ustawodawstwo

2. Administrator możliwia bezpośredni kontakt w zakresie informacji na temat przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili możesz napisać do nas na adres mailowy: pomoc@psychologicznie.pl. Będziemy starać się odpowiedzieć na każde pytanie, wniosek oraz żądanie w przeciągu 30 dni.